לחצו "לחיצה ימנית" בעכבר, ובתפריט שנגלה בחרו "קבע כרקע" / "קבע כרקע שולחן עבודה" / " set as wallpaper" / "save as background ".