חפורית עבקנית 'פיזי' עם גיוון ורוד בעלים, האופיני לאביב - אפריל


חפורית עבקנית 'פיזי' - מאי


חפורית עבקנית 'פיזי' וקניו השחורים של קנה-סוכר תרבותי 'פלהס סמוק' - מאי


יוני 
חפורית הזקוקה ללאדמה רווית מים באופן תמידי ואילו מצע השתילה בסלסילות נוטה להתייבש במהירות. משום כך רצוי לשתול אותה במיכלים גדולים יחסית העומדים בתוך צלחות מים עמוקות.

 
Phalaris arundinacea 'Feesey'
משפחת הדגניים
מוצא המין: צפון אמריקה, אירופה
 
  • עשב קישוטי רב-שנתי
  • פורח באביב בשיבולים לבנבנות
  • עלווה מגוונת בלבן עם גוון נוסף ורדרד המודגש בעיקר באביב
  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש
  • גובה: 50-30 ס"מ
  • מתפשט ע"י שלוחות תת-קרקעיות
  • גיזום חידוש נמוך באביב ואחד נוסף באמצע הקיץ
  • השקיה גדושה, אוהב קרקע בוצית, יכול לגדול גם במים
  • בצפון אמריקה נחשב לצמח אגרסיבי ושתלטן אך בארץ הצימוח מתון והוא אינו יכול להתפשט בקרקע שאינה רוויה במים