Equisetum telmateia
משפחת השבטבטיים
 
  • עשב קישוטי רב-שנתי המזכיר בצורתו נבטי אורנים
  • גבעולים חלולים מחולקים לפרקים מהם מסתעפים דורים של גבעולים נוספים
  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש
  • גובה: 100-40 ס"מ
  • השקיה מרובה, יכול לגדול גם בתוך מים
  • הצמח עלול להיות שתלטן, רצוי לשתול בערוגה נפרדת מחלקי הגינה האחרים או במיכל שאינו נוגע בקרקע
  • גדל בר בארץ