השוואת עלים בין זני מיסקנתוס

 
1. מיסקנתוס סיני זן קונדנטוס 'קוסמופוליטן', 2. מיסקנתוס סיני זן קונדנטוס 'קברט', 3. מיסקנתוס סיני 'גולדפדר', 4. מיסקנתוס סיני 'מורנינג לייט', 5. מיסקנתוס סיני 'זברינוס', 6. מיסקנתוס סיני 'פונקטשן' (ליטל דוט), 7. מיסקנתוס סיני 'גרסילימוס', 8. מיסקנתוס סיני 'גרזילה'