פוקסיה 'אנאבל'


פוקסיה 'כרמל בלו'


פוקסיה 'דנסינג פליים'


פוקסיה 'מרינקה'


זן לא ידוע


פוקסיה 'ביקון'