פוגונתרום פניצאום 'מגוון' ולענה לואיזיאנית 'סילבר קינג'