ורד רב-פרחים 'ננסי'  

ישימונית ביגנונית X ישימונית ענפה