צמחים חדשים - 2005
רינכוספורה רחבת-עלים (דיכרומנה)

עשבים קישוטיים

חזרן המשוכות 'סילברסטרייפ'
Bambusa multiplex 'Silverstripe'
במבוק בעל קנים צפופים
משפחת הדגניים
מוצא המין: סין
עלים מגוונים בפסים לבנים
שמש מלאה או חצי יום שמש
גובה: 8-4 מ'
יוצר גוש צפוף, אינו אגרסיבי
עובי קנים: עד 4 ס"מ
מתאים גם לגדרות חיות ולמיכלים
השקיה בינונית
הערות
נשתל בעציץ הדגמה ובגן ההדגמה

פוגונתרום פניצאום, זן קומפקטי
Pogonatherum paniceum
עשב קישוטי, רב-שנתי
משפחת הדגניים
זן בעל עלווה צפופה במיוחד
פריחה לא משמעותית
שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש
גובה ורוחב: 60-50 ס"מ
השקיה מרובה
גיזום חידוש באביב (ניתן לבצע גם גיזום חידוש נוסף בקיץ)
מוצלח מאוד גם במיכלים, בתנאי שלא סובל ממחסור במים.
הערות
שם זן לא ידוע
נשתל בעציץ הדגמה ובגן ההדגמה

רינכוספורה רחבת-עלים (דיכרומנה)
Rhynchospora latifolia (Dichromena latifolia)
עשב קישוטי רב-שנתי
משפחת הגומאיים
מוצא: דרום-מזרח ארה"ב
פורח קיץ וסתיו בפרחים קטנים בצבע חום עם חפים ארוכים בצבע לבן-ירוק
עלווה דקיקה
שמש מלאה או חצי יום שמש
גובה: 60 ס"מ
מתפשט באיטיות ויוצר גוש צפוף
השקיה מרובה
גיזום חידוש באביב
ניתן לנקות את התפרחות היבשות ע"י תלישת הגבעול מבסיסו
הערות
זיהוי המין אינו סופי
נשתל בגן ההדגמה בחלקת הבוץ ליד הברכה. התפתח יפה מאוד ופרח כל הקיץ והסתיו
פרטים נוספים על השימוש בצמח כצמח מים ראה בהמשך