על הגסטריה המוזרה הזו לא תוכלו לקרוא כאן. היא שייכת לצמחים החדשים הממשיכים להגיע אלינו בחודשים האחרונים ומקומה מובטח בסיכום העתיד להתפרסם כאן בשנה הבאה.