מסתדרים היטב גם בלי דשנים וחומרי הדברה - אזור הברכה בגן ההדגמה.