רודבקיה שעירה
 
רודבקיה שעירה - זן ננסי משולב בפלפל נוי