• Facebook
  • Instagram

אלווי אמיתי
אלוה ורה

Aloe vera

משפחה:

השושניים

מוצא:

אפריקה

  • סוקולנט בעל שושנת עלים זקופים

  • העלים בצבע ירוק-אפור

  • פורח באביב ובתחילת הקיץ בעמודי פריחה גבוהים וצהובים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה העלים: 30-60 ס"מ

  • גובה בפריחה: 80-100 ס"מ

  • מתרחב לגוש ע"י נצרים

  • השקיה מועטה, עמיד ליובש

  • צמח מרפא

אגבה אמריקנית 'מגוון'