top of page
  • Facebook
  • Instagram

לובליה מ.ל.י
לובליה רב-שנתית

Lobelia sp.

משפחה:

הלובליים

מוצא:

  • מין לא מזוהה זה הינו רב-שנתי משתרע, המשמש לרוב כעונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב ובתחילת הקיץ בתכלת

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • אם מעונינים לנסות להמשיך לגדל אותו בחודשי הקיץ אין לשתול אותו בשמש מלאה

  • גובה: 10 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 30 ס"מ

  • 9 שתילים במ"ר

  • מוצלח מאוד גם בסלסילות תלויות

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page