top of page
  • Facebook
  • Instagram

נזרה סינית זן חורפי
אסתר סיני

Callistephus chinensis cvs.s

משפחה:

המורכבים

מוצא:

סין

  • עונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב בשלל צבעים

  • מתאים לקטיף

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 50-40 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 25 ס"מ

  • 16 שתילים במ"ר

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page