top of page
  • Facebook
  • Instagram

סיגל אמנון ותמר, זני מכלוא ננסיים

Viola cvs.

משפחה:

הסיגליים

מוצא:

  • עונתי חורפי-אביבי

  • פורח בשלל צבעים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 15-10 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 20 ס"מ

  • 25 שתילים במ"ר

  • ללא ספק, מדובר בקבוצת זנים מצטיינים של עונת החורף: זנים אלו הם בעלי פריחה ממושכת מאוד, מצליחים להסתדר עם מעט שמש ועמידים יותר מהזנים בעלי הפרחים הגדולים.

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page