top of page
  • Facebook
  • Instagram

סלביניה צפה

Salvinia natans

משפחה:

הסלביניים

מוצא:

  • שרך מים צף, המתרבה על ידי שלוחות

  • עלווה שעירה צפופה

  • שמש מלאה, או צל עם מעט שמש או צל

  • רגיש לקור מתחדש באביב

  • כאשר הצמח נמצא בחברת נימפאות רצוי לדללו מדי פעם

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page