• Facebook
  • Instagram

צורית 'מטרונה'

Sedum 'Matrona'

משפחה:

הטבוריתיים

מוצא:

מכלוא גנני

  • סוקולנט בעל שושנת עלים

  • פורח בסתיו בורוד

  • צבע העלים ירוק-כחלחל והם מאדימים בשולים במהלך הקיץ

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה בפריחה: 60 ס"מ

  • רוחב: 40-20 ס"מ

  • לאחר הפריחה הצמח מתייבש ומתחדש באביב ממערכת השורשים

  • השקיה בינונית

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

הערות:
רגיש לחלזונות

אגבה אמריקנית 'מגוון'