top of page
  • Facebook
  • Instagram

ציצנית מ.ל.י

Dasylirion sp.

משפחה:

האגביים

מוצא:

מקסיקו

  • צמח סוקולנטי בעל שושנות עלים קוצניים המפתח לאחר שנים רבות גזע

  • פורח בבגרותו בפרחים לבנבנים זעירים על עמוד פריחה גבוה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • השקיה מועטה, עמיד ליובש

  • גובה ורוחב לאחר מספר שנים: כ- 1 מ'

  • לאחר שנים רבות יכול להגיע לגובה של 2 מ' ויותר

  • מתאים לגינה ולעציצים

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page