top of page

צמחים - הצמח הנכון במקום הנכון
גיוון לעומת אחדות

בטבע מתקיימים, לרוב, סוגים ומינים רבים של צמחים בקרבה זה לזה. ריבוי זה מקטין, כפי הנראה, את האפשרות להתפרצות עזה של מזיקים. לעומת זאת, בחקלאות המודרנית, בה גדל אותו מין על פני שטח של עשרות דונמים, יכולה התפרצות של מזיק מסוים להיות עזה כאש בשדה קוצים.

מסיבות אסתטיות אימצו חלק ממעצבי הנוף גישה, המצדדת בקבוצות גדולות ואחידות מאותו הצמח. בגננות אורגנית, לעומת זאת, השאיפה היא ליצור מגוון רחב ככל האפשר של צמחים באותה חלקה, כדי לקיים סביבה חסונה יותר בפני מזיקים.


התאמה אקלימית

צמחים בבית הגידול הטבעי שלהם אינם מתכסים במזיקים ובמחלות וכאשר דבר שכזה קורה, הם מסוגלים, לרוב, להתאושש בכוחות עצמם.

בגינון, לעומת זאת קיימת נטייה לחיפוש תמידי אחר צמחים חדשים, שאינם מוכרים. כבר למעלה ממאה שנים, צמחים נאספים מכל קצוות העולם כדי לספק את הצורך הגדל בצמחים לגינון. תהליכי מסחר בינלאומי, כמו גם פיתוח אלפי זנים חדשים, האיצו מאוד את תנועת הצמחים על פני כדור הארץ ויצרו אפשרויות רבות לעוסקים בתחום. אולם, באופן לא מפתיע, חלק לא מבוטל מהצמחים המגיעים אלינו אינם מתאימים באופן מושלם לתנאים האקלימים שלנו. צמחים אלו, שהתאמתם לסביבה מוטלת בספק, נוטים להיות מותקפים על ידי מזיקים רבים והגנן נאלץ לתמוך בהם בעזרת דישונים והדברה קבועה.

חשוב גם לזכור שבישראל, למרות מימדיה הקטנים, קיימים מספר אזורים בעלי תנאי אקלים שונים לחלוטין זה מזה. זו הסיבה, למשל, לכך, שהורדים אשר מצליחים היטב באזור ההר, סובלים חלק נכבד מהשנה באזור מישור החוף ממחלות ומזיקים.

103 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page