top of page
מהו גינון אורגני 
ומדוע הוא חשוב 
גרפיקה

מהו גינון אורגני 
ומדוע הוא חשוב 

התפתחויות אלו הציגו בפני הגנן מגוון הולך וגדל של אפשרויות, אך במקביל הפכו את הגינה הביתית למקום בעייתי ומסובך: למרות השימוש המסיבי בחומרי ההדברה, התרבו המזיקים והפכו לאלימים יותר.

 

הוצאות האחזקה עלו באופן ניכר והסביבה הקרובה ומי התהום זוהמו. גידולי גינה למאכל הפכו רוויי כימיקלים אף יותר מאלו שנמכרו בשווקים.
 

בדפים אלו ננסה להסביר את העקרונות הבסיסים של הגינה האורגנית. העקרונות הם פשוטים למדי, אולם אינם עובדים כבמטה קסם.

דרושה סבלנות רבה, ניסוי וטעייה וגם שינוי מסוים בצורת החשיבה אליה הורגלנו.

עד אמצע המאה העשרים, הייתה הגינה מקום פשוט, בו מגדלים צמחים להנאה ולתועלת.

גננות ביתית הסתמכה על ניסיון עשיר בשנים של השבחת קרקע, שימוש בצמחים עמידים ומניעת מחלות ומזיקים באמצעים ביתיים.

 

עם חלוף הזמנים ובעקבות ההתפתחויות הרבות בתחום החקלאות המודרנית, השתנתה גם הגינה הביתית ללא הכר.
 

דשנים כימים דחקו הצידה שיטות ישנות של עיבוד והעשרת הקרקע, חומרי הדברה חזקים אפשרו גידול צמחים רגישים ואקזוטיים, והשכיחו דרכי עיבוד וגידול המחזקות את עמידות הצמח.

תנופת פיתוח אדירה של זנים ומכלואים וסחר עולמי בצמחים, אפשרה לכל גנן במדינות המפותחות לשתול מבחר עצום של צמחים, אשר רבים מהם אינם עמידים או שאינם מותאמים היטב לאקלים המקומי.

bottom of page