top of page
  • Facebook shatil
  • Instagram
גרפיקה

צמחי מים

לצמחי המים בבריכות הנוי מספר שימושים ותפקידים, מכניסים צבע ומשדרגים את מראה הבריכה ,מנקים את מי הבריכה מרעלים שמצטברים במשך הזמן מעשירים את מי הבריכה בחמצן לדגי הנוי, משמשים מסתור ומחסה לדגיגוני הבריכה הקטנים שרק "נולדו" ,הצמחיה עושה צל על מי הבריכה ומונעת את היווצרות הירוקת במים. צמחי המים מחולקים ל 3 קטגוריות משנה: נימפאות צמחים צפים ומחמצנים צמחי-מים זקופים וצמחי גדה

bottom of page