top of page
  • Facebook shatil
  • Instagram
גרפיקה

פרחי עונה חורפיים

מה יש בהם לצמחי העונה תפקיד חשוב ביותר בעיצוב הגינה, שכן הם אלו המעניקים לנו את הצבע האינטנסיבי ביותר. ולכן, לא מפתיע, שמי שחפץ בשפע רב של פריחה, נוטה לבחור בצמחים עונתיים. מגוון הצבעים הוא עצום, הפריחה אצל חלקם ממושכת (עד כחצי שנה) והחלפת שתילים פעמיים בשנה נותנת פריחה רציפה. לעומתם, צמחים רב-שנתיים, נותרים ללא פריחה חלק נכבד מהשנה. פרחי עונה מאפשרים לנו לחדש ולרענן את הגינה מידי עונה, לשחק ברעיונות עיצוביים ("השנה הכל לבן ובשנה הבאה צבעי גלידה") וגם להנות מהתוצאות תוך תקופת זמן קצרה.

bottom of page