top of page
 • Facebook
 • Instagram

אגבה וילמוריניאנה

Agave vilmoriniana

משפחה:

האגביים

מוצא:

מקסיקו

 • סוקולנט בעל שושנת עלים בשרניים, מעוקלים מטה המזכירים בצורתם זרועות תמנון ומכאן שמו העממי "צמח התמנון". 

 • בקצה כל עלה קוץ בודד שאיננו חד

 •  פורח רק בבגרותו בעמוד פריחה בגובה של 3 - 4 מ' ומת לאחר הפריחה 

 • אינו יוצר נצרים. ריבוי אך ורק ע"י שתילונים המופיעים על עמוד הפריחה 

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש 

 • גובה: 0.9 - 1.2 מ' 

 • רוחב: 1 - 1.8 מ' 

 • השקיה בינונית עד מועטה, זקוק לניקוז טוב 

 • מתאים לגינה ולעציצים

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page