• Facebook
  • Instagram

אגבה וילמוריניאנה

Agave vilmoriniana

משפחה:

האגביים

מוצא:

מקסיקו

  • סוקולנט בעל שושנת עלים בשרניים, מעוקלים מטה המזכירים בצורתם זרועות תמנון ומכאן שמו העממי "צמח התמנון". 

  • בקצה כל עלה קוץ בודד שאיננו חד

  •  פורח רק בבגרותו בעמוד פריחה בגובה של 3 - 4 מ' ומת לאחר הפריחה 

  • אינו יוצר נצרים. ריבוי אך ורק ע"י שתילונים המופיעים על עמוד הפריחה 

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש 

  • גובה: 0.9 - 1.2 מ' 

  • רוחב: 1 - 1.8 מ' 

  • השקיה בינונית עד מועטה, זקוק לניקוז טוב 

  • מתאים לגינה ולעציצים

אגבה אמריקנית 'מגוון'