top of page
 • Facebook
 • Instagram

אגמון האגם

Schoenoplectus lacustris
Scirpus lacustris

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

אזורים נרחבים על כדור הארץ

 • צמח גדה או צמח מים

 • פורח בקיץ בשיבולים עדינות

 • שמש מלאה, חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • עומק פני המיכל מתחת לקו המים: 0 עד 50 ס"מ

 • גובה הצמח מעל המים: 1.5-1 מ'

 • הצמח נצרב בחורף ומתחדש באביב

 • גיזום חידוש באביב

 • יש לחלק את הגוש אחת לכמה שנים

 • באדמה זקוק להשקיה גדושה

 • גדל בר בארץ

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page