• Facebook
  • Instagram

אגמון האגם, תת מין טברנהמונטני 'מלבין'

Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani 'Albescens'
Scirpus lacustris 'Albescens'

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

  • צמח גדה או צמח מים

  • עלים גליליים מגוונים בקווים אנכיים בצבע קרם

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • עומק פני המיכל מתחת לקו המים: 0 עד 50 ס"מ

  • גובה הצמח מעל המים: 1.5-1 מ'

  • הצמח נצרב בחורף ומתחדש באביב

  • גיזום חידוש באביב

  • יש לחלק את הגוש אחת לכמה שנים

  • באדמה זקוק להשקיה גדושה

אגבה אמריקנית 'מגוון'