top of page
 • Facebook
 • Instagram

אגמון האגם, תת מין טברנהמונטני 'מלבין'

Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani 'Albescens'
Scirpus lacustris 'Albescens'

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

 • צמח גדה או צמח מים

 • עלים גליליים מגוונים בקווים אנכיים בצבע קרם

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • עומק פני המיכל מתחת לקו המים: 0 עד 50 ס"מ

 • גובה הצמח מעל המים: 1.5-1 מ'

 • הצמח נצרב בחורף ומתחדש באביב

 • גיזום חידוש באביב

 • יש לחלק את הגוש אחת לכמה שנים

 • באדמה זקוק להשקיה גדושה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page