• Facebook
  • Instagram

אגרוסטמה עדינה

Agrostemma gracile

משפחה:

הציפורניים

מוצא:

אזור הים התיכון

  • עונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב בורוד

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 90-60 ס"מ

  • מרווחי שתילה 25 ס"מ

  • 16 שתילים במ"ר

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

  • גדל בר בארץ

  • זורע את עצמו

אגבה אמריקנית 'מגוון'