top of page
  • Facebook
  • Instagram

אזולה שרכית

Azolla filiculoides
Azolla caroliniana

משפחה:

האזוליים

מוצא:

צפון אמריקה, כיום גדל בר במקומות רבים בעולם ואפילו בארץ

  • שרך מים צף

  • העלווה מאדימה בקור או בשמש מלאה

  • שמש מלאה, צל עם מעט שמש או צל

  • שומר על יופיו בחורף

  • כאשר הצמח נמצא בחברת נימפאות רצוי לדללו מדי פעם

  • מתאים גם למיכלים קטנים

  • האזולה הינה צמח בעל יכולות טיהור של שפכים ומתכות רעילות.

  • הצמח גם משמש במזרח הרחוק בגידולי האורז כצמח דשן להעשרת הגידול בתרכובות חנקן

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page