top of page
  • Facebook
  • Instagram

אירוס ענף

Iris pseudacorus

משפחה:

האירוסיים

מוצא:

אזורים ממוזגים

  • צמח גדה או צמח מים

  • פורח באביב בצהוב

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • עומק פני המיכל מתחת לקו המים: 0 עד 50 ס"מ

  • גובה הצמח מעל פני המים: 150-80 ס"מ

  • באדמה זקוק להשקיה גדושה

  • במיכל זקוק לחלוקה ושתילה מחדש אחת לשנתיים או לפי הצורך

  • בעבר גדל בר בארץ

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page