• Facebook
  • Instagram

אלווי קצר-עלים

Aloe brevifolia

משפחה:

השושניים

מוצא:

דרום-אפריקה

  • סוקולנט בעל שושנות עלים נמוכות וצפופות

  • עלים קצרים בצבע ירוק-כחלחל עטורים בקוצים

  • פורח בתחילת הקיץ בכתום
    שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 30-15 ס"מ

  • מתרחב לגוש במשך הזמן

  • מתאים לגינה ולעציצים

  • השקיה מועטה

אגבה אמריקנית 'מגוון'