top of page
  • Facebook
  • Instagram

אלף-העלה המשובל

Myriophyllum spicatum

משפחה:

אלף-העלה

מוצא:

אקלים ממוזג בחלקים נרחבים של כדור הארץ

  • צמח טבול מחמצן המשפר את איכות המים ועוזר למלחמה באצות

  • עלווה גזורה דקיקה, כל חלקי הצמח נמצאים מתחת לפני המים

  • יכול להישתל בכל עומק

  • 4-2 צמחים לבריכה, בהתאם לגודלה, או צמח אחד כאשר מדובר במיכל

  • מתאים גם לבריכה עם זרימת מים

  • גדל בר בארץ

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page