• Facebook
  • Instagram

אקווילגיה, מינים וזנים שונים

Aquilegia

משפחה:

הנוריתיים

מוצא:

אירופה

  • רב-שנתי, באקלים החם של ישראל משמש לרוב כעונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב ובתחילת הקיץ בשלל צבעים, בהתאם לזן

  • עלי הכותרת מסתיימים בדרבן כפוף לאחור

  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 30- 60 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 25 ס"מ

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

  • לחץ על התמונות הנוספות, לקבלת מידע על זנים שנבדקו ב"שתיל" במהלך השנים. רוב הזנים אינם מיוצרים בארץ באופן שוטף, את חלקם ניתן להביא לפי הזמנה מיוחדת.

אגבה אמריקנית 'מגוון'