top of page
  • Facebook
  • Instagram

אקווילגיה, מינים וזנים שונים

Aquilegia

משפחה:

הנוריתיים

מוצא:

אירופה

  • רב-שנתי, באקלים החם של ישראל משמש לרוב כעונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב ובתחילת הקיץ בשלל צבעים, בהתאם לזן

  • עלי הכותרת מסתיימים בדרבן כפוף לאחור

  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 30- 60 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 25 ס"מ

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

  • לחץ על התמונות הנוספות, לקבלת מידע על זנים שנבדקו ב"שתיל" במהלך השנים. רוב הזנים אינם מיוצרים בארץ באופן שוטף, את חלקם ניתן להביא לפי הזמנה מיוחדת.

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page