• Facebook
  • Instagram

אקורוס דגני 'אוגון'

Acorus gramineus 'Ogon'

משפחה:

הלופיים

מוצא:

יפן, סין

  • עשב קישוטי רב-שנתי

  • עלים צרים, היוצרים מניפות מבסיס הצמח, מגוונים בצהוב (משמעות המילה אוגון ביפנית היא זהוב)

  • פריחה לא משמעותית

  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 30-20 ס"מ

  • רוחב: 40-25 ס"מ

  • מצליח בעיקר בעציצים ובסלסילות

  • בקרקע מצליח באופן חלקי, רגיש לכנימות במערכת השורשים

  • השקיה מרובה, יכול לגדול גם בתוך מים

אגבה אמריקנית 'מגוון'