• Facebook
  • Instagram

גומא הפפירוס

Cyperus papyrus

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

אפריקה והמזרח התיכון

  • עשב-קישוטי, רב-שנתי, שימש לעשיית פפירוס במצרים העתיקה

  • תפרחות חוטיות ירוקות-חומות

  • שמש מלאה או חצי יום שמש, או צל עם מעט שמש

  • גובה: 3.5-2 מ'

  • רוחב: בתנאים טובים יכול ליצור גושים ברוחב של מספר מטרים

  • נצרב בחורף, מתחדש באביב

  • השקיה מרובה, גדל גם במים

  • גיזום חידוש באביב

  • גדל בר בארץ

אגבה אמריקנית 'מגוון'