• Facebook
  • Instagram

דרדר כחול

Centaurea cyanoides

משפחה:

המורכבים

מוצא:

מזרח הים התיכון

  • עונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב בכחול

  • עלווה ירוקה-אפרפרה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה ורוחב: 30-20 ס"מ

  • 16 שתילים במ"ר

  • השקיה מועטה, חסכוני במים

  • זורע את עצמו

  • גדל בר בארץ, צמח מוגן

אגבה אמריקנית 'מגוון'