• Facebook
  • Instagram

הוורתיה לימיפוליה

Haworthia limifolia

משפחה:

השושניים

מוצא:

דרום-אפריקה

  • סוקולנט בעל שושנת עלים שטוחה
    פורח בפרחים קטנים ולבנים על גבעול ארוך ודקיק

  • עלים מחוספסים בקווים בולטים. בקור משתנה צבעם הירוק כהה לחום

  • צל עם מעט שמש או צל

  • גובה: 10 ס"מ

  • מתרחב באיטיות בעזרת נצרים היוצאים ממערכת השורשים

  • מתאים בעיקר לעציצים קטנים

  • השקיה מועטה

הערות
זיהוי לא סופי

אגבה אמריקנית 'מגוון'