top of page
  • Facebook
  • Instagram

הונמניה פומאריפוליה

Hunnemannia fumariifolia

משפחה:

הפרגיים

מוצא:

מקסיקו

  • רב-שנתי המשמש גם כעונתי חורפי-אביבי

  • פורח באביב ובקיץ בצהוב, בפרחים המתאימים לקטיף

  • עלווה כחלחלה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 80-60 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 30 ס"מ

  • השקיה בינונית או מועטה, זקוק לניקוז טוב

  • זורע את עצמו. הצמחים הנובטים בגינה עשויים להצליח יותר מצמחים אשר נשתלו בכוסית

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page