• Facebook
  • Instagram

חוטמית תרבותית

Alcea rosea

משפחה:

החלמיתיים

מוצא:

המזרח התיכון ומרכז אסיה

  • דו-שנתי, לעתים לא פורח בשנה הראשונה

  • פורח באביב ובתחילת הקיץ בשלל צבעים לאורך עמוד פריחה גבוה

  • קיימים זנים עם פרחים מלאים, חצי מלאים או ריקים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 2.5-2 מ'

  • מרווחי שתילה: 40 ס"מ

  • יש לגזום את עמוד הפריחה לאחר סיום הפריחה

  • בקיץ נמצא בתרדמה

  • מושך פרפרים וצופיות

אגבה אמריקנית 'מגוון'