top of page
 • Facebook
 • Instagram

חוטמית תרבותית

Alcea rosea

משפחה:

החלמיתיים

מוצא:

המזרח התיכון ומרכז אסיה

 • דו-שנתי, לעתים לא פורח בשנה הראשונה

 • פורח באביב ובתחילת הקיץ בשלל צבעים לאורך עמוד פריחה גבוה

 • קיימים זנים עם פרחים מלאים, חצי מלאים או ריקים

 • שמש מלאה או חצי יום שמש

 • גובה: 2.5-2 מ'

 • מרווחי שתילה: 40 ס"מ

 • יש לגזום את עמוד הפריחה לאחר סיום הפריחה

 • בקיץ נמצא בתרדמה

 • מושך פרפרים וצופיות

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page