top of page
 • Facebook
 • Instagram

חלבלוב ארוגינוזה

Euphorbia aeruginosa

משפחה:

החלבלוביים

מוצא:

דרום-אפריקה

 • סוקולנט בעל מבנה כריתי

 • ענפים גליליים בגוון כחלחל עם קוצים חומים

 • פורח באביב בפרחים צהובים זעירים בקצה הענפים

 • חצי יום שמש

 • גובה: 20- 30 ס"מ

 • רוחב: 50 ס"מ

 • השקיה מועטה

 • כל חלקי הצמח רעילים
  הערות

 • זיהוי לא סופי

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page