• Facebook
  • Instagram

חפורית עבקנית 'פיזי'

Phalaris arundinacea 'Feesey'

משפחה:

הדגניים

מוצא:

צפון אמריקה, אירופה

  • עשב קישוטי רב-שנתי

  • פורח באביב בשיבולים לבנבנות

  • עלווה מגוונת בלבן עם גוון נוסף ורדרד המודגש בעיקר באביב

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 50-30 ס"מ

  • מתפשט ע"י שלוחות תת-קרקעיות

  • גיזום חידוש נמוך באביב ואחד נוסף באמצע הקיץ

  • השקיה גדושה, אוהב קרקע בוצית, יכול לגדול גם במים

  • בצפון אמריקה נחשב לצמח אגרסיבי ושתלטן אך בארץ הצימוח מתון והוא אינו יכול להתפשט בקרקע שאינה רוויה במים

אגבה אמריקנית 'מגוון'