• Facebook
  • Instagram

טיתוניה עגולת-עלים

Tithonia rotundifolia

משפחה:

המורכבים

מוצא:

מקסיקו, מרכז אמריקה

  • עונתי קיצי-סתווי
    פורח בקיץ ובסתיו בכתום עם לב צהוב

  • עלווה קטיפתית

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 1.5-0.6 מ'

  • רוחב: 80-60 ס"מ

  • הסרת פרחים נבולים מעודדת המשך פריחה

  • השקיה בינונית

אגבה אמריקנית 'מגוון'