top of page
 • Facebook
 • Instagram

כסמנתיון רחב-עלים

Chasmanthium latifolium

משפחה:

הדגניים

מוצא:

מזרח ארה"ב

 • עשב קישוטי רב-שנתי

 • יוצר באביב זרעים קישוטיים, הנשארים על הצמח עד לחורף

 • ענפי הזרעים מתאימים לקטיף ונשמרים זמן רב באגרטל

 • העלווה מקבלת בסתיו גוונים חומים-צהובים

 • צל עם מעט שמש או חצי יום שמש

 • גובה: 1.2 מ'

 • מרווחי שתילה: 60 ס"מ

 • מתייבש בחורף מתחדש באביב,

 • גיזום חידוש באביב המוקדם

 • השקיה בינונית

 • זורע את עצמו

 • יפה בעציצים ובגינה בגושים גדולים. יש לקחת בחשבון שצמחים מבוגרים נוטים לרבוץ לצדדים.

 • חיפוי סביב הצמח בענפים, הנגזמים בסוף העונה, גורם לנביטה מרובה בקרבה לצמח האם ועוזר להרחיבו

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page