• Facebook
  • Instagram

כריך אלבולה

Carex albula

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

ניו זילנד

  • עשב קישוטי רב-שנתי

  • עלווה דקיקה משתפלת, ירקרקה-כסופה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 30-20 ס"מ

  • רוחב: 40 ס"מ

  • מצליח בעיקר בתערובות שתילה,

  • יפה במיכלים ובסלסילות תלויות

  • השקיה בינונית, זקוק לניקוז מעולה, רגיש לעודפי מים

  • קצר חיים, אינו מגיב טוב לגיזום חידוש

אגבה אמריקנית 'מגוון'