top of page
 • Facebook
 • Instagram

כריך אלבולה

Carex albula

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

ניו זילנד

 • עשב קישוטי רב-שנתי

 • עלווה דקיקה משתפלת, ירקרקה-כסופה

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • גובה: 30-20 ס"מ

 • רוחב: 40 ס"מ

 • מצליח בעיקר בתערובות שתילה,

 • יפה במיכלים ובסלסילות תלויות

 • השקיה בינונית, זקוק לניקוז מעולה, רגיש לעודפי מים

 • קצר חיים, אינו מגיב טוב לגיזום חידוש

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page