• Facebook
  • Instagram

כריך גריי

Carex grayi

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

צפון אמריקה

  • עשב קישוטי, רב-שנתי

  • פריחה לא משמעותית

  • זרעים קישוטיים דמויי כוכב

  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש או צל (בחצי יום שמש עלול להראות צרוב מעט בקיץ)

  • גובה: 40-30 ס"מ

  • רוחב: 60-40 ס"מ

  • השקיה בינונית

  • גיזום חידוש בחורף או באביב

  • יכול לגדול גם במים

אגבה אמריקנית 'מגוון'