top of page
 • Facebook
 • Instagram

כריך קומנס 'ברונז'

Carex comans 'Bronze'

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

ניו זילנד

 • עשב קישוטי, רב-שנתי

 • עלווה דקיקה משתפלת, בצבע חום-ברונזה

 • פריחה לא משמעותית

 • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • גובה: 30-20 ס"מ

 • רוחב: 60-40 ס"מ

 • השקיה בינונית, זקוק לניקוז מעולה

 • מוצלח יותר בעציצים מאשר באדמה

 • יפה בסלסילות תלויות

 • קצר חיים ומתנוון לאחר שנתיים שלוש

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page