• Facebook
  • Instagram

כריך קרומי

Carex testacea

משפחה:

הגומאיים

מוצא:

ניו זילנד

  • עשב קישוטי, רב-שנתי

  • עלווה דקיקה, צהבהבה-ירוקה, הנצבעת בחורף גוון כתמתם. הצבע מתקבל בעיקר באזורים בעלי חורף קר, במישור החוף העלווה מקבלת את הגוון המיוחד רק באופן חלקי.

  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 40-30 ס"מ

  • רוחב: 100-60 ס"מ

  • השקיה בינונית

  • זקוק לניקוז טוב

  • מתאים לשתילה באדמה אם כי תוצאות טובות יותר מתקבלות מגידול במיכלים בתוך תערובות שתילה

  • אינו מגיב טוב לגיזום חידוש

אגבה אמריקנית 'מגוון'