• Facebook
  • Instagram

לימוס החולות
אלימוס

Leymus arenarius

משפחה:

הדגניים

מוצא:

האיים הבריטים ומערב אירופה

  • עשב קישוטי, רב-שנתי

  • עלים סרגליים בצבע כחלחל-אפרפר

  • פריחה שיבולית בקיץ ובסתיו

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 70-50 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 40 ס"מ

  • מתפשט ע"י קנה שורש

  • מעדיף קרקעות חוליות ומנוקזות

  • השקיה בינונית

אגבה אמריקנית 'מגוון'