top of page
 • Facebook
 • Instagram

לימוס החולות
אלימוס

Leymus arenarius

משפחה:

הדגניים

מוצא:

האיים הבריטים ומערב אירופה

 • עשב קישוטי, רב-שנתי

 • עלים סרגליים בצבע כחלחל-אפרפר

 • פריחה שיבולית בקיץ ובסתיו

 • שמש מלאה או חצי יום שמש

 • גובה: 70-50 ס"מ

 • מרווחי שתילה: 40 ס"מ

 • מתפשט ע"י קנה שורש

 • מעדיף קרקעות חוליות ומנוקזות

 • השקיה בינונית

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page