• Facebook
  • Instagram

נימפאה ננסית 'הלבולה'

Nymphaea pygmaea 'Helvola'

משפחה:

הנופריים

מוצא:

מוצא אקלימי: ממוזג

  • פורחת באביב ובקיץ בפרח קטן בצבע צהוב בהיר

  • עלים קטנטנים מנומרים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • עומק בריכה/מיכל: 50-30

  • העלים נעלמים בחורף ומתחדשים באביב

  • מתאימה בעיקר למיכלים וברכות קטנות

  • נימפאה זעירה בעלת קצב גידול איטי. הפרחים מופיעם מאוחר בעונה, נפתחים בשעה מאוחרת ונסגרים מוקדם

  • צמח יכול לחיות בסלסילה מספר שנים ללא צורך בחלוקה

  • ריבוי ע"י חלוקה

אגבה אמריקנית 'מגוון'