top of page
  • Facebook
  • Instagram

נימפאה 'גלוריוזה'

Nymphaea 'Gloriosa'

משפחה:

הנופריים

מוצא:

מוצא אקלימי: ממוזג

  • פורחת מהאביב עד הסתיו באדום

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • עומק בריכה/מיכל: 70-45 ס"מ

  • העלים נעלמים בחורף ומתחדשים באביב

  • צמח בסלסילה זקוק לחלוקה ולשתילה מחדש אחת לשנתיים-שלוש

  • ריבוי ע"י חלוקה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page