top of page
 • Facebook
 • Instagram

נימפאת דובין

Nymphaea daubenyan

משפחה:

הנופריים

מוצא:

טרופי

 • נימפאה מצטיינת במיוחד

 • פורחת בשפע מהאביב עד החורף בפרח גבוה וריחני בצבע לבן או לבן-כחלחל

 • במשך החורף יתכנו פרחים בודדים

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • עומק בריכה/מיכל: 60-30 ס"מ

 • העלים נעלמים חלקית בחורף ומתחדשים באביב, באזור ההר עלולה למות במהלך החורף

 • מומלצת גם למיכלים

 • יכולה לשהות בסלסלה מספר שנים ללא צורך בחלוקה או בשתילה מחדש

 • מתרבה ע"י יצירת שתילונים בחיק העלים

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page