• Facebook
  • Instagram

נימפאת דובין

Nymphaea daubenyan

משפחה:

הנופריים

מוצא:

טרופי

  • נימפאה מצטיינת במיוחד

  • פורחת בשפע מהאביב עד החורף בפרח גבוה וריחני בצבע לבן או לבן-כחלחל

  • במשך החורף יתכנו פרחים בודדים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • עומק בריכה/מיכל: 60-30 ס"מ

  • העלים נעלמים חלקית בחורף ומתחדשים באביב, באזור ההר עלולה למות במהלך החורף

  • מומלצת גם למיכלים

  • יכולה לשהות בסלסלה מספר שנים ללא צורך בחלוקה או בשתילה מחדש

  • מתרבה ע"י יצירת שתילונים בחיק העלים

אגבה אמריקנית 'מגוון'