• Facebook
  • Instagram

נענת המים

Mentha aquatica

משפחה:

השפתניים

מוצא:

  • צמח גדה או מים רדודים

  • מתאים לטשטוש גבולות הברכה

  • פורח בקיץ בצבע לילך

  • העלים משמשים לתבלין ולתה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה פני המיכל בברכה: 0 עד 10 ס"מ מתחת למים

  • גובה הצמח מעל המים: 10 - 40

  • באדמה לחה הצמח שתלטן ומתפשט במהירות

  • גדל בר בארץ

אגבה אמריקנית 'מגוון'